Húsajókedd Szombaton - 2011

  

A farsang a régi római Saturnalia ünnepből származik, hazája Olaszország. Maga a farsang a német, fasen, faseln szóból ered, jelentése: mesélni, pajkosságot űzni, fecsegni. A Farsang a tavaszvárás ünnepe, amely vízkeresztkor, január 6.-án kezdődik és hamvazószerdáig tart. Lényege a szabályok felrúgása, a következmény nélküli csínytevés, bolondozás, viccelődés.
Ebben az időszakban mindenki számára lehetőség nyílik, hogy másnak adja ki magát, elvonatkoztasson a hétköznapoktól.
Óriási közösségformáló erejét, főként a székely falvakban, a kommunista államhatalom is felismerte és ezen okból kifolyólag be is tiltotta. Negyven év kihagyás után újra életre kelt a farsangi népszokások gyakorlása, mely napjainkban is élénken jelen van a kulturális életben.

Siklódon is hosszú múltra tekint vissza a farsangolás hagyománya. Nagyszüleink ma is lelkesen mesélnek azokról a szép időkről. Farsang ideje alatt mindenki maszkurának öltözött és úgy ment a fonóba, minden este. Így az álarc névtelensége mögött, a nemi szerepek felrúgása mellett sok vidámság, bolondozás színesítette meg ezt az időszakot.
A hagyományőrzés szellemében a Siklódról elszármazottak egy színdarabos délutánnal készültek az idősek számára február 26.-án, szombaton. Az ezt megelőző hétvégén a fiatalok maszkurának öltözve, házról-házra járták végig a falut, mindenkit meghívva a “mulatságba”. Volt köztük férfinak öltözött lány, lánynak öltözött fiú, madárijesztő, állatbőrbe bújt-, más népek viseleteibe öltözött -fiatalok, mindenféle bohókás szerzet. Minden ház lakóit tréfás versikével hívtak meg:

Boldog farsangot és jó napot kívánunk!
Minden jó embernek, akit itten látunk.
Ide is betérünk, hogyha beengednek,
Hogy meghívjuk önöket egy farsangi ünnepre.
Jövő szombaton, délután 2-kor,
Színdarabos délutánra várjuk el magukat.
Belépésük díja 2 lej vagy 5 tojás,
Maradjon érette Istentől az áldás.
Mondanom sem kell, hogy olcsó egy mulatság.
Jöjjenek el mindannyian, megbánni nem fogják!


Szép számban meg is jelentek a siklódi kultúrházban, ahol két színdarab került bemutatásra, valamint a fiatalok rövid néptánc bemutatója. Ezt követően zsíros kenyér, pánkó, tea, meleg bor mellett meséltek az idős nagyszülők a fiatalságukról, az akkori szokásokról, hagyományokról.
A megjelent magas létszám is a hagyományok közösségkovácsoló ereje mellett tanúskodik. Mindemellett a mai rohanó, egyhangú hétköznapok közt jóleső érzés részt venni egy ilyen hétvégén, ahol olyan élményeket élhetünk meg, mintha időutazásban vettünk volna részt.


Kont Annabella