Királynézó - Siklód 2010

  Királynézó Plakát - 2010

Kissé nehezen, de ismét elolvadt a hó. A természet igyekszik magára ölteni díszes zöld fátylát… Imitt-amott már, a sárga „pipevirágon” kívül, más növények is félénken elődugják kíváncsi szirmaikat. Elmúlt a Húsvét, közeleg a Pünkösd...

„A többi nagy egyházi ünnephez hasonlóan Pünkösd is magához vonzotta a különböző eredetű és korú népszokásokat. Ezek közül az európai népek körében legrégibbnek a „pünkösdi királyság” tűnik. A magyar pünkösdi királyt ügyességi játékok, főleg lóverseny során választották.
A pünkösdi királyságnál sokkal szívósabbnak bizonyult a „pünkösdi királynőjárás” szokása. Siklódon a pünkösdi szokásjáték neve: „királynézás”. Az ötvenes-hatvanas évekig a falu teljes fiatalsága részt vett benne. A leányok egyik kisebb társukat királynénak tették, ő vezette a menetet. Fejét virágkoszorú díszítette. A nagyobbak kő-hímes abroszokból alakított zászlót vittek. Ők a zászlótartók. A királynékat és a zászlótartókat, elől-hátul és kétoldalt legények hada kísérte. Az ő dolguk az volt, hogy védjék a királynékat, mert a felnőttek, tréfából, játékosan megpróbálták ellopni őket.
A királynézó menet katonás rendben bejárta a falut, majd a mezőre tartott. Estefelé hazatértek. A közös étkezés után kezdődött a hagyományos „pünkösdi tánc”, külön a nagyoknak és külön a „kicsi-deknek”. Ének vagy hegedűszóra táncoltak a gyermekek. A nyolcéves gyermekeket már küldték, hogy táncoljanak.
Az 1950-es évektől csak a kisebb leánykák királynéztak, majd a szokás az 1970-es években, a gyermekek elfogytával szórványossá vált.”


Barabás László: Karácsonytól Pünkösdig
Székely útkeresõ 1998/1-2-3-4


Pár évtizeddel ezelőtt Siklód minden utcájából indult egy-egy királynézó menet a falu határába. Szüleink, nagyszüleink egyik legszebb hagyománya mára már csaknem teljesen elhalványult. Ne hagyjuk, hogy őseink, ez a mondhatni, ebben a formában, világszinten egyedi hagyománya teljesen kivesszen!


Szeretettel meghívunk 2010 Pünkösd szombatján és elsőnapján a Pünkösdi Királynézóba!


Program:


Május 22 - Pünkösd szombatja:
- 15 órakor gyülekező a Balázs Piroska csűrjében
- énektanulás, tánctanulás, gyerekjátékok
- estig tartó táncmulatság
- tábortűz (Murván)
Május 23 - Pünkösd első napja:
- 11.15-kor zászlós felvonulás „Küsvölgy” dombjára
- 13 órakor indulás vissza, útközben felzárkóznak a szülők, nagyszülők és közösen
érkeznek vissza a csűrbe
- estig tartó táncmulatság


Megkérünk mindenkit, hogy aki teheti, öltöztesse gyerekét népviseletbe.