„Projekt Zdravá spoločnosť ”- 2016

Projekt Zdravá spoločnosť - budúcnosť Európy financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov